Tradycyjne Budowle średniowiecznego Miasta Toruń, Polska. Sierpień 2019