Uczucie Stresu, Niepokoju Lub Strachu Z Rękami Na Głowie