Zakraplacz Nad Probówką, Upuszczając Próbkę Chemiczną W Próbce Ziołowej Badania Biotechnologicznego